נושא חדש על: אלילים

מאת: מאת סמי אלקיים

אל: samirina @ 012.net.il

השאלה שאני מעניינת אותי? היא תמונות צדיקים, ופולחן אישיות לצדיק זה או אחר? גם פסלים יש של אותם צדיקים וגם תמונות, למה שאני אשתחווה למעשי ידי אדם? יש הרבה בתים שיש בהם תמונות ופסלים של אותם צדיקים, אך זה עולה בקנה אחד עם החוק האלוהי האומר, ולא תעשה לך פסל ותמונה?? מה הבדל בן הפסל של בודהא לבן אותו צדיק שתמונתו מתנוססת בכל מקום?
למה אני צריך להתחנן לצדיק בן תמותה, ולא ישירות לאלוהים,? למה אני ורבים עלהם לפנות לצדיק שהיה רק בן אדם? אלוהים לא חירש לאף אדם עלי אדמות? כל אותם צדיקים כבודם במקומם, האם זה נחוץ לעשות מהם פולחן?
האם לא הופך את הצדיק לאליל??
למה אין אשה צדיקה באותה מידה של אותם צדיקים אשר
עולים אלהם לרגל, ולהשתתח בפנהם? היתכן שאין אשה צדיקה? אשר מעלתה גובלת לצדיק אם לא יותר??
מי אמר שאשה טמאה היא? מי קבע?
או שמא זה מעין שלטון פאטריאכי? אשר קובע שרק צדיק דינו אמת? האם להחזיק מחזיק מפתחות עם תמונת צדיק
אינה עבודת אללים? או שמא פולחן זה מטיל פחד, לשם שירותה של הדת?? האם פנייה לבורא עולם אינה מספיקה?
ועלי לפנות לצדיק?
בכבוד רב סמי אלקייםתת-נושאים