תורת הנסתר וספר הזוהר

בויכוחים תורניים מסתמכים לעתים על תורת הסוד. אך יש בכך בעיה: האמונה שלנו בתורה מבוססת על כך שה' התגלה לכל עם ישראל - שש מאות אלף איש - בגלוי. זה היתרון של היהדות על-פני הנצרות והאסלאם. מי שמסתמך על תורת הסוד מאבד יתרון זה, ואין סיבה שנאמין לו יותר מלהם. 
  1. ספר "מלחמות ה'", שמתנגד לקטעים מספר הזוהר שיש בהם חשש אלילות / ר' יחיא קאפח
  2. ספר "מלחמות ה'" - דיון / מחברים שונים -> "עצור כאן חושבים"
  3. ויכוח על קדמות הזוהר באתר "שופר" / -> עצור כאן חושבים
  4. חרם נגד הזוהר והקבלה המסתעפת ממנו / -
  5. מיתוס האלילות והמינות והקבלה / -> עצור כאן חושבים
  6. מסורת התורה לעומת מסורת הזוהר / מחברים שונים -> "עצור כאן חושבים"