מהי תורה שבעל-פה?

מאת: רן, נריה, אראל

אל:

נכתב ב: 01:12:21  17.08.2007, כתוספת/תגובה ל: תורה שבכתב ותורה שבעל-פה

[פורסם לראשונה ב 2004-02-17]

רן: מהי התורה שבע"פ? איך אתה מגדיר אותה?

אראל: פירוש לתורה שבכתב, ובעיקר פירוש מילולי - פירוש המשמעות של מילים ומושגים בלשון המקרא.

רן: לפי ההגדרה הזו כל פרוש לתורה שבכתב הוא תושב"ע. זה מה שאתה מתכוון? אם לא, אנא צמצם את ההגדרה.

אראל: הפירוש שנמסר למשה רבנו יחד עם התורה שבכתב. משה רבנו היה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה, בתקופה הזאת ה' לימד אותו את התורה, פירש לו את המילים ואת פרטי הדינים וכו', והלימוד הזה הוא התורה שבעל-פה.
"תורה שבעל-פה" היא לא אוסף מוגדר וקבוע של משניות בנוסח אחיד; היא כוללת את כל ההסברים שנאמרו בעל-פה: בכל דור, הם נאמרו בניסוח אחר בהתאם לשפה של אותו הדור.

נריה: הבעיה היא שבמשך הזמן נוספו הסברים על הסברים לתורה שבכתב. והתושב"ע גדלה ותפחה. היא תפחה לא מפני שנוספו עוד דברי אלוהים אליה אלא מפני שבכל דור ודור נוספו עוד דברי חכמים.
הנקודה היא שחכם הוא בן אדם, וגם הוא יכול לטעות. העובדה שיש חילוקי דעות בין החכמים מראה שחלקם טועים.
אם נקבל את כל הפרושים שנכתבו בכל הדורות יהיה סיכוי גדול מאוד שנטעה, כי מי מבטיח לנו שבכל דור ודור הפרוש שהתקבל ע"י הרוב הוא הפרוש הנכון. וסטיה יכולה להצטרף על סטיה עד שבימינו אנשים יכולים לחטוא חטאים גדולים ולחשוב שמעשיהם נכונים.
היום אני לא יכול לדעת מה מבין דברי התושב"ע נכון ומה לא.
אתה יכול?

אראל: אני מסכים איתך, ולפי דעתי, המשימה הגדולה של דורנו היא לחזור לתורה המקורית - תורה שבכתב ותורה שבעל-פה - ולנפות ממנה את הסטיות.
במקום לדבר באופן כללי - בוא ניכנס לפרטים: ניקח כל מצווה ומצווה לגופה, וננסה להבין את משמעותה המקורית. ניעזר בכל מקורות המידע שעומדים לרשותנו: מהתורה שבכתב על כל ענפיה, עד התורה שבעל-פה לדורותיה, ובעזרת ה' נצליח.

יעל [2004-05-07]: זו בדיוק המטרה של "האתר למקוריות במצוות". ללמוד כל מצווה, ולהבין את משמעותה המקורית.

תגובות