אבק ריבית

מאת: אראל

קוד: אבק דריבית

תגובה ל: לא להלוות בריבית לישראל שנכתבה ב23:27:54  26.01.2005


כתוב בתורה " את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן אכלך ". מכאן ניתן ללמוד, שאסור לאדם לעשות עסקה של הלוואה, שבה הלווה מתחייב מראש לשלם כסף תמורת קבלת ההלוואה. עסקה כזאת נקראת, בלשון חז"ל, "ריבית קצוצה", כלומר ריבית קצובה ומוסכמת מראש.

אך יש עסקאות אחרות, שהתוצאות שלהן דומות להלוואה בריבית, ולכן חז"ל אסרו לעשות אותן. עסקאות מסוג זה נקראות "אבק ריבית". יש כמה סוגים של אבק ריבית:

תגובות