4 רמות של אחריות על רכוש הזולת

מאת: אראל

קוד: אחריות לנזקים לרכוש

תגובה ל: עסקים כשרים - מצוה להתנהג ביושר ולהתרחק מהונאה בעסקים ממוניים שנכתבה ב11:42:14  26.01.2005


במקרים רבים, התורה מטילה על האדם את האחריות לרכושו של הזולת; למשל - כשאדם מתמנה כשומר, או כשאדם שוכר חפץ. משמעות האחריות היא, שהאדם צריך לפצות את הזולת על אבדן הרכוש או על נזקים שנגרמו לו. רמת האחריות תלויה במקרה שבגללו נגרם נזק לחפץ. ניתן לחלק את המקרים לכמה רמות:

1. רשלנות.
2. גניבה או אבידה.
3. אונס גדול, כגון רעידת אדמה (שהרסה את הבית ואת החפצים שהיו בו), או חיה טורפת (שטרפה בהמה).
4. ירידה טבעית בערך החפץ, למשל בגלל עצם ההתיישנות (מכונית ישנה זולה יותר ממכונית חדש) או בגלל שינוי מחיר השוק (הורדת מכסים על מכוניות מסויימות עשויה לגרום לירידת מחירים כללית בשוק המכוניות).

בדרך כלל, מי שאחראי לנזקים מרמה מסויימת, אחראי גם לנזקים מרמה נמוכה יותר. למשל על פי הרמב"ם ( הלכות שכירות פרק א ):

כל הדינים האלה נכונים רק עבור חפצים מיטלטלים (ע"פ רמב"ם, הלכות שכירות פרק ב ). עבור קרקעות או דברים שמחוברים לקרקע (וגם עבור סוגים נוספים של רכוש), ההסתברות לאירועים מסוג 2, 3, 4 היא נמוכה יותר, ובנוסף לכך בדרך-כלל לא מקובל להשאיל אותם או לשמור עליהם בחינם, העסקאות שקשורות לרכוש מסוג זה נעשות באופן אחר, בתנאים אחרים ובמחירים אחרים; ולכן גם דיני האחריות הם שונים.

רמות האחריות משפיעות גם על דיני ריבית - ע"ע " ריבית זה לא רק מה שאתם חושבים ".

תגובות