שער הנֶתֶק = שער שגדל בעור הנגוע בצרעת, שמשמש כסימן לבדיקת חומרת הנגע