פירוש שד"ל על במדבר פרק לב

קוד: שד"ל במדבר לב בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: הקלדה: ליאת חומסקי

אל: מימון: אראל סגל

פרק לב

 

[טז] גדרות צאן : הזכירו תחלה הצאן והמקנה, כי עיקר שאלתם היה בשביל המקנה (תלמידי יהודה לוצאטו), ודברי רש"י לקוחים מן במדבר רבא (פ' כ"ב ח) ועיין שם דברי מוסר נעימים וטובים.

[ל] ונאחזו בתוככם: תיקחו מהם כל הארץ הזאת ותגרשו משם נשיהם וטפם ותיתנו להם אחוזה הראויה להם בארץ כנען, שיכבשו אותה להם כאשר יעברו שם (רמב"ן), ואולי אין צורך שיכבשוה הם, כי כל ישראל נצטוו להוריש את הכנעני, ואף אם לא יבואו בני ראובן וגד אתם, היה להם לכבוש את הארץ ולתת להם נחלה.

[לג] ויתן להם משה : עד כאן לא נזכרו בני מנשה, ונראה כי אחר שהסכים משה עם בני ראובן וגד לתת את שאלתם, הלכו בני מכיר ולכדו הגלעד ( פסוק ל"ט), ואז הסכים משה גם עם חצי מטה המנשה שיתיישבו בעבר הירדן, ומלות ולחצי שבט מנשה בן יוסף הכתובות כאן נכתבו על שם סוף המאורע, ואין מוקדם ומאוחר בתורה.

 

 

תגובות