פסח = דילג וקפץ או הגן ונתן חסות

קוד: פסח= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובות