העליה לארץ

קוד: העליה לארץ בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: עידית ועוד

אל: נח"ת שבת החידון העולמי נ"ט

עידית פריירייך

שאלות

  1. בראשית יב: למה אברם יורד מהארץ והולך למצרים? אברם היה אדם עם אמונה בדרגה כל-כך גבוהה: כשה' אמר לו " לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך " הוא מיד עשה את זה; היה אפשר לצפות שגם כשיהיה רעב הוא לא יעזוב את הארץ שה' ציווה עליו ללכת אליה, אלא יבטח בה' שיכלכל אותו ברעב ויישאר בארץ! ועוד -- למה אברם לא חזר לארץ מיזמתו אלא רק כשפרעה גירש אותו?

  2. בראשית כח-לא: יעקב ירד מהארץ והלך לחרן, והוא לא חזר לארץ מיזמתו – הוא חיכה עד שה' ציווה עליו בפירוש!

  3. רות א: איך רות יכלה לעזוב את ארצה ולעלות לארץ שהיא לא מכירה? באותה תקופה בוודאי היה קשה מאד להיקלט בחברה חדשה!

תשובות המשתתפים, וסיכום של עידית

הערה: בכל מקום שכתוב בהערות 'ונל"נ' (ו זה נ ושא ל דיון נ פרד) הכוונה שבאמת היה דיון בשאלה הזאת, אבל הוא נקטע מחוסר זמן...

לשאלה 1

לשאלה 2

לשאלה 3

מסקנה: בואו כולכם לארץ!!

 

תגובות