עלייתה של רות

קוד: עלייתה של רות בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: עידית ועוד

אל: נח"ת שבת החידון העולמי נ"ט

[מתוך הדיון " עליה לארץ "]

שאלה

רות א: איך רות יכלה לעזוב את ארצה ולעלות לארץ שהיא לא מכירה? באותה תקופה בוודאי היה קשה מאד להיקלט בחברה חדשה!

תשובות המשתתפים

רות התגיירה לפני שהתחתנה עם מחלון (אחרת הוא לא היה מתחתן איתה); היא היתה יהודיה ולכן היה חשוב לה מאד לבוא לארץ.

סיכום והקבלות לימינו

דבריו של בועז מספקים לנו את התשובה: " היטבת חסדך האחרון מן הראשון...". רות 'ראתה את האור' וחזרה בתשובה, ומאותו רגע לא היו חשובים לה הדברים הגשמיים; היה חשוב לה רק להעצים את ההתעלות הרוחנית, ולא לשקוע בהרהורים אחרי הכבוד והכסף. לא הפריע לה שהיא לא יודעת לקראת מה היא הולכת; היא רק חשבה על זה שהעליה לארץ תעזור לה לעלות במעלות התורה והגדלות. היא חשבה ש"ייסורים מכפרים", וייסורי העליה לארץ יכפרו עליה ויביאו לה התעלות. מלבד זה – ייתכן שרות ידעה שא"י היא ארץ קדושה ועמ"י היושב בא"י הוא עם קדוש ורוחני. נעמי בוודאי דיברה איתה על הנושא. אישה שמתגיירת היא אישה גדולה והיא בוודאי יודעת הרבה.[3] הערות המשתתפים: לא נכון! החברה כן היתה מגובשת! כולם הכירו את כולם; החיים אז היו כמו בקיבוץ. ונל"נ.

[4] הערות המשתתפים: לא נכון! נשים כן יצאו מהבית – הן יצאו לשאוב מים (ע' שמ"א ט בסיפור על שאול ונערו), לרעות את הצאן (ראו בראשית כח בסיפור על רחל) ועוד. ונל"נ.

[5] הערות המשתתפים: לא נכון!... ונל"נ.

[6] הערות המשתתפים: לא נכון! בעמים אחרים לא היתה התנגדות גדולה לנישואי תערובת כמו בעם ישראל. ראו במדבר כה – בנות מואב פיתו את בני ישראל שיזנו איתן. ונל"נ.

תגובות