האם למילים יש השפעה מאגית על המציאות?

קוד: כוח הדיבור בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: מחברים שונים

אל: