עלה קרח

קוד: עלה קרח בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: ע"פ הרב וינר

אל: שיעור

למה התכוונו הנערים, שאמרו לאלישע (מל"ב ב 23) "עלה קרח"?

  1. שמעתי מהרב מנשה וינר: אליהו היה "איש בעל שער" (א 8), ואלישע היה "קרח" (ב 23). הנערים ראו את אלישע לאחר שריפא את מימי יריחו. כזכור, אליהו הופיע לאחר שחיאל בית האלי בנה את יריחו, והוא ניבא שלא יהיו מים. אלישע עושה בדיוק הפוך - הוא מרפא את מי יריחו. הנערים (כנראה) טענו שאלישע אינו ממשיך בדרכו של אליהו - והביאו הוכחה מכך שאלישע גם נראה שונה מאד מאליהו.
  2. אבל ע"פ הפשט, הנערים האלה סתם התכוונו ללגלג על אלישע.

מדוע אלישע הגיב כל-כך בתקיפות?

  1. הנערים יצאו מבית-אל (ב 23), ובבית-אל היו בני-נביאים (ב 3). אלישע הבין, שאם הנערים האלה מתקלסים בכל נביא שעובר לידם, גם אם הם בכלל לא מכירים אותו - הם בוודאי מציקים הרבה יותר גם לבני-הנביאים שיושבים בבית-אל, וממררים את חייהם.
  2. בנוסף לכך, אלישע ידע שנגזר דין מוות על רוב תושבי ישראל, כמו שנאמר לאליהו "והיה הנמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע; והשארתי בישראל 7000..."; מכיוון שהנערים האלה ממילא ראויים למות בשנים הקרובות – אלישע העדיף לגזור עליהם מוות כבר עכשיו, כדי לעזור לבני-הנביאים בבית-אל.

האם היה מותר לאלישע לרצוח ילדים בלי משפט, והרי הוא לא ידע בוודאות שהם חייבים מיתה?

תשובה: אלישע לא רצח ילדים, הוא רק קילל אותם. כפי שהסברתי כאן, לדעתי הקללה היא כמו תפילה - המקלל בסה"כ מבקש מה' שיעניש אותם כמו שמגיע להם. וכפי שהסברתי למעלה, זה כנראה הגיע להם.

תגובות