למה לשמור תורה ומצוות

קוד: ביאור:משלי ו20 בתנ"ך

סוג: מבנה1

מאת: אראל (הגהה: יעל)

אל:

למחיקה - שולב במאמרים שונים, ראו מבנה משלי ו.

תגובות