מבנה משלי ו

קוד: מבנה משלי ו בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

פרק ו בספר משלי מורכב משבעה קטעים המתחלקים לשלוש קבוצות:

פסוקים 1-11: ללמוד מהחיות איך לנהוג בזריזות

בקבוצה הראשונה ישנם שני קטעים:

שני הקטעים עוסקים במידות דומות - זריזות חריצות ואחריות, ושניהם קוראים לקחת דוגמה מבעלי החיים - צבי, ציפור ונמלה.

פסוקים 12-19: הקשר בין רוע לבין תנועות הגוף

גם בקבוצה השניה ישנם שני קטעים:
שני הקטעים עוסקים באותם איברי גוף - עיניים ולשון, לב ידיים ורגליים; ושניהם מקשרים אותם להתנהגויות שליליות, כגון, חרישת רע ויצירת סכסוכים.

בניגוד לקטעים בקבוצה הקודמת, שעסקו במידת הזריזות, הקטע שלנו מלמד שלפעמים הזריזות אינה רצויה, משלי ו18: "לֵב חֹרֵשׁ מַחְשְׁבוֹת אָוֶן, רַגְלַיִם מְמַהֲרוֹת לָרוּץ לָרָעָה" (פירוט).

פסוקים 20-35: קיום תורה ומצוות מציל מהיסחפות

בקבוצה השניה ישנם שלושה קטעים:

שלושת הקטעים קשורים ומהווים רצף אחד. כשהאדם מתהלך בעולם, הוא מוקף בגירויים שמושכים אותו אל ההווה ומסתירים ממנו את העבר והעתיד; הוא מוקף בפיתויים שקוראים לו "ההנאה היא עכשיו!" ושוכח את התוכניות לטווח ארוך; כמו אדם שצועד ביער חשוך, שמאפשר לו לראות רק את הנקודה שבה הוא נמצא, ומסתיר ממנו את המשך הדרך. המצוה והתורה מזכירות לאדם את הערכים הנובעים מניסיון העבר, ואת המטרות החשובות שיש להשיג בעתיד - כמו נר ואור שמאירים את היער החשוך (הקטע הראשון). המצוות עוזרות לאדם לקבוע סייגים שמרחיקים אותו מעבירה (הקטע השני), והתורה מלמדת את האדם על הסכנות שבעבירה (הקטע השלישי).

וייתכן שגם שתי הקבוצות הראשונות קשורות לנושאים אלה: הקבוצה הראשונה מתייחסת להתחייבויות שיש לקיים בזריזות (כמו מצוות), והקבוצה השניה מתייחסת לסכנות ולעבירות שיש להתרחק מהן (כמו שמלמדת התורה).

תגובות