שפת

קוד: שפת בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות