סהר=שׂהר

קוד: סהר=שׂהר בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות