ספק=שׂפק1

קוד: ספק=שׂפק1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות