נשיאים / תשואות = עננים (עבים , סוכות)

קוד: נשיאים = תשואות = עננים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

שמות של עננים: נשיאים / תשואות / עבים / סוכות (כימה)
 
ירמיהו י יג:       "לקול תתו המון מים בשמים
                       ויעלה נשאים מקצה ארץ ברקים  למטר עשה ויוצא רוח מאצרתיו"
ירמיהו נא טז:    "לקול תתו המון מים בשמים
                       ויעל  נשאים מקצה   ארץ ברקים למטר עשה  ויצא רוח מאצרתיו"
תהלים קלה ז:  "מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו"
משלי כה יד:     "נשיאים ורוח וגשם אין איש מתהלל במתת שקר"
איוב לו כז:        "אף אם יבין מפרשי עב תשאות סכתו"
שמואל ב כב יב: "וישת חשך         סביבתיו סכות   חשרת מים עבי שחקים"
תהלים יח יב:   "ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו   חשכת מים עבי שחקים"

שמות נוספים לעננים: ערבות (ערפות) = ערפל  

תהלים סח ה : שירו לאלהים זמרו שמו סלו לרכב בערבות ביה שמו ועלזו לפניו:   
ישעיה ט א   : משא מצרים הנה ה'רכב על-עב קל ובא מצרים ונעו אלילי מצרים מפניו ולבב מצרים ימס בקרבו:
תהלים קד ג: המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו המהלך על-כנפי-רוח:
ישעיה יד יד: אעלה על- במתי עב אדמה לעליון:    {במה = גב (רמה)}
תהלים יח י-יא: ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו : וירכב על-כרוב ויעף וידא על-כנפי-רוח:

"וירכב על כרוב.."
מה זה כרוב? יש הרבה פירושים..
אולי בעניין הזה, כרוב = חרוף = כבשה
ויקיפדיה (ענן+קומלוס)
: קומולוס - ענן ערמתי נמוך הידוע בכינוייו "ענני כבשה", "ענני כרובית", "ענני צמר" ועוד.

שמות כ יח      : ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים:  
דברים ד יא    : ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל:  
דברים ה יט   : את הדברים האלה דבר ה’ אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל  
                     קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי:
שמואל ב כב י: ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו:  
מלכים א ח יב:   אז אמר שלמה ה’ אמר לשכן בערפל:  
ישעיה ס ב     : כי-הנה החשך יכסה-ארץ וערפל לאמים ועליך יזרח ה’ וכבודו עליך יראה:  
ירמיה יג טז  : תנו לה’ אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על-הרי נשף
                   
וקויתם לאור ושמה לצלמות (ישית) ושית לערפל:  
יחזקאל לד יב: כבקרת רעה עדרו ביום-היותו בתוך צאנו נפרשות כן אבקר את-צאני 
                   והצלתי אתהם מכל-המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל:  
יואל ב ב      : יום חשך ואפלה יום ענן וערפל כשחר פרש על-ההרים עם רב ועצום
                  כמהו לא נהיה מן-העולם ואחריו לא יוסף עד-שני דור ודור:
צפניה א טו  : יום עברה היום ההוא יום צרה ומצוקה
                 
יום שאה ומשואה יום חשך ואפלה יום ענן וערפל:  
תהלים יח י : ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו:  
תהלים צז ב: ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו:  
איוב כב יג  :   ואמרת מה-ידע אל הבעד ערפל ישפוט:  
איוב לח ט   : בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו:  
דברי הימים ב ו א: אז אמר שלמה ה’ אמר לשכון בערפל:

תגובות