>> >

-

: : 26 "

: 1

:

:

26: "' שׁ כּשׁ דּבּ וֹ שׁ בּ וּ שׁ יּוּ שׁ"

? ( 15), !

, ? ?

, , ! , ' , 3: "יּ ' שׁתּ תּלּ תּנּ שׁ נּתּ דּשׁתּ בּיִ זּ שׁ בּ שׂוּ שׁ שׁ וֹ וּ בּ שׁ כּ יּ", !

. ( ):

28: "שׁתּ צּ , שׁ וּ כּ תּ לּ"... 32: ""

11-12: "שׁ שׁ אָ וּ! יּוֹ שׁ פּ כּ תּ פּזּ וּ וּ שּׁ פּ תּ בּ וֹשׁ אָ שׁ אַתּ בּ פּ יִ וֹשׁ בּבּ"

1-2: "כּ ' אָ שׁ אַתּ שׁמּ שׁתּהּ, שׁ גּוֹיִ בּ פּ תּ גּגּשׁ כּ פּזּ וּ וּ, שׁ וֹיִ בּ וּ מּךּ. וּ ' כּ תּ בּ נּ"

" " , " .

, , . , .