ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית ה

1 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו. 2 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את-שמם אדם ביום הבראם. 3 ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את-שמו שת. 4 ויהיו ימי-אדם אחרי הולידו את-שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות. 5 ויהיו כל-ימי אדם אשר-חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת.

6 ויחי-שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את-אנוש. 7 ויחי-שת אחרי הולידו את-אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות. 8 ויהיו כל-ימי-שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת.

9 ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את-קינן. 10 ויחי אנוש אחרי הולידו את-קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות. 11 ויהיו כל-ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת.

12 ויחי קינן שבעים שנה ויולד את-מהללאל. 13 ויחי קינן אחרי הולידו את-מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות. 14 ויהיו כל-ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת.

15 ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את-ירד. 16 ויחי מהללאל אחרי הולידו את-ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות. 17 ויהיו כל-ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת.

18 ויחי-ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את-חנוך. 19 ויחי-ירד אחרי הולידו את-חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות. 20 ויהיו כל-ימי-ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת.

21 ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את-מתושלח. 22 ויתהלך חנוך את-האלהים אחרי הולידו את-מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות. 23 ויהי כל-ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה. 24 ויתהלך חנוך את-האלהים ואיננו כי-לקח אתו אלהים.

25 ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את-למך. 26 ויחי מתושלח אחרי הולידו את-למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות. 27 ויהיו כל-ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת.

28 ויחי-למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן. 29 ויקרא את-שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן-האדמה אשר אררה יהוה. 30 ויחי-למך אחרי הולידו את-נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות. 31 ויהי כל-ימי-למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת.

32 ויהי-נח בן-חמש מאות שנה ויולד נח את-שם את-חם ואת-יפת.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות