ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו יב

1 ואמרת ביום ההוא אודך יהוה כי אנפת בי ישב אפך ותנחמני. 2 הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי-עזי וזמרת יה יהוה ויהי-לי לישועה. 3 ושאבתם-מים בששון ממעיני הישועה. 4 ואמרתם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו. 5 זמרו יהוה כי גאות עשה מידעת זאת בכל-הארץ. 6 צהלי ורני יושבת ציון כי-גדול בקרבך קדוש ישראל.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות