ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו כא

1 משא מדבר-ים כסופות בנגב לחלף ממדבר בא מארץ נוראה. 2 חזות קשה הגד-לי הבוגד בוגד והשודד שודד עלי עילם צורי מדי כל-אנחתה השבתי. 3 על-כן מלאו מתני חלחלה צירים אחזוני כצירי יולדה נעויתי משמע נבהלתי מראות. 4 תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה. 5 ערך השלחן צפה הצפית אכול שתה קומו השרים משחו מגן.

6 כי כה אמר אלי אדני לך העמד המצפה אשר יראה יגיד. 7 וראה רכב צמד פרשים רכב חמור רכב גמל והקשיב קשב רב-קשב. 8 ויקרא אריה על-מצפה אדני אנכי עמד תמיד יומם ועל-משמרתי אנכי נצב כל-הלילות. 9 והנה-זה בא רכב איש צמד פרשים ויען ויאמר נפלה נפלה בבל וכל-פסילי אלהיה שבר לארץ. 10 מדשתי ובן-גרני אשר שמעתי מאת יהוה צבאות אלהי ישראל הגדתי לכם.

11 משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה-מלילה שמר מה-מליל. 12 אמר שמר אתה בקר וגם-לילה אם-תבעיון בעיו שבו אתיו.

13 משא בערב ביער בערב תלינו ארחות דדנים. 14 לקראת צמא התיו מים ישבי ארץ תימא בלחמו קדמו נדד. 15 כי-מפני חרבות נדדו מפני חרב נטושה ומפני קשת דרוכה ומפני כבד מלחמה.

16 כי-כה אמר אדני אלי בעוד שנה כשני שכיר וכלה כל-כבוד קדר. 17 ושאר מספר-קשת גבורי בני-קדר ימעטו כי יהוה אלהי-ישראל דבר.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות