ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו לח

1 בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבוא אליו ישעיהו בן-אמוץ הנביא ויאמר אליו כה-אמר יהוה צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה. 2 ויסב חזקיהו פניו אל-הקיר ויתפלל אל-יהוה. 3 ויאמר אנה יהוה זכר-נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול.

4 ויהי דבר-יהוה אל-ישעיהו לאמר. 5 הלוך ואמרת אל-חזקיהו כה-אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את-תפלתך ראיתי את-דמעתך הנני יוסף על-ימיך חמש עשרה שנה. 6 ומכף מלך-אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על-העיר הזאת. 7 וזה-לך האות מאת יהוה אשר יעשה יהוה את-הדבר הזה אשר דבר. 8 הנני משיב את-צל המעלות אשר ירדה במעלות אחז בשמש אחרנית עשר מעלות ותשב השמש עשר מעלות במעלות אשר ירדה.

9 מכתב לחזקיהו מלך-יהודה בחלתו ויחי מחליו. 10 אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי. 11 אמרתי לא-אראה יה יה בארץ החיים לא-אביט אדם עוד עם-יושבי חדל. 12 דורי נסע ונגלה מני כאהל רעי קפדתי כארג חיי מדלה יבצעני מיום עד-לילה תשלימני. 13 שויתי עד-בקר כארי כן ישבר כל-עצמותי מיום עד-לילה תשלימני. 14 כסוס עגור כן אצפצף אהגה כיונה דלו עיני למרום אדני עשקה-לי ערבני. 15 מה-אדבר ואמר-לי והוא עשה אדדה כל-שנותי על-מר נפשי. 16 אדני עליהם יחיו ולכל-בהן חיי רוחי ותחלימני והחיני. 17 הנה לשלום מר-לי מר ואתה חשקת נפשי משחת בלי כי השלכת אחרי גוך כל-חטאי. 18 כי לא שאול תודך מות יהללך לא-ישברו יורדי-בור אל-אמתך. 19 חי חי הוא יודך כמוני היום אב לבנים יודיע אל-אמתך. 20 יהוה להושיעני ונגנותי ננגן כל-ימי חיינו על-בית יהוה. 21 ויאמר ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על-השחין ויחי. 22 ויאמר חזקיהו מה אות כי אעלה בית יהוה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות