ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו לט

1 בשנה התשעית לצדקיהו מלך-יהודה בחדש העשרי בא נבוכדראצר מלך-בבל וכל-חילו אל-ירושלם ויצרו עליה. 2 בעשתי-עשרה שנה לצדקיהו בחדש הרביעי בתשעה לחדש הבקעה העיר. 3 ויבאו כל שרי מלך-בבל וישבו בשער התוך נרגל שר-אצר סמגר-נבו שר-סכים רב-סריס נרגל שר-אצר רב-מג וכל-שארית שרי מלך בבל. 4 ויהי כאשר ראם צדקיהו מלך-יהודה וכל אנשי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן-העיר דרך גן המלך בשער בין החמתים ויצא דרך הערבה. 5 וירדפו חיל-כשדים אחריהם וישגו את-צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל-נבוכדראצר מלך-בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משפטים. 6 וישחט מלך בבל את-בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל-חרי יהודה שחט מלך בבל. 7 ואת-עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים לביא אתו בבלה. 8 ואת-בית המלך ואת-בית העם שרפו הכשדים באש ואת-חמות ירושלם נתצו. 9 ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת-הנפלים אשר נפלו עליו ואת יתר העם הנשארים הגלה נבוזר-אדן רב-טבחים בבל. 10 ומן-העם הדלים אשר אין-להם מאומה השאיר נבוזראדן רב-טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגבים ביום ההוא. 11 ויצו נבוכדראצר מלך-בבל על-ירמיהו ביד נבוזראדן רב-טבחים לאמר. 12 קחנו ועיניך שים עליו ואל-תעש לו מאומה רע כי אם כאשר ידבר אליך כן עשה עמו. 13 וישלח נבוזראדן רב-טבחים ונבושזבן רב-סריס ונרגל שר-אצר רב-מג וכל רבי מלך-בבל. 14 וישלחו ויקחו את-ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אתו אל-גדליהו בן-אחיקם בן-שפן להוצאהו אל-הבית וישב בתוך העם.

15 ואל-ירמיהו היה דבר-יהוה בהיתו עצור בחצר המטרה לאמר. 16 הלוך ואמרת לעבד-מלך הכושי לאמר כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מבי את-דברי אל-העיר הזאת לרעה ולא לטובה והיו לפניך ביום ההוא. 17 והצלתיך ביום-ההוא נאם-יהוה ולא תנתן ביד האנשים אשר-אתה יגור מפניהם. 18 כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשך לשלל כי-בטחת בי נאם-יהוה.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות