דרך- = בדרך שמוליכה אל-

קוד: דרך-= בתנ"ך

סוג: כלל_אזור

מאת: אראל

אל:

שאלות

דברים א2: "אחד עשר יום מחורב,דרך הר שעיר, עד קדש ברנע".

דברים א19: "וניסע מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי, כאשר ציווה ה' אלהינו אותנו; ונבוא עד קדש ברנע".

 

  1. הר שעיר והר האמורי הם שני הרים גדולים ושונים זה מזה: הר שעיר הוא באדום -   במזרח, והר האמורי הוא בארץ כנען - במערב. איך ייתכן שבני ישראל עברו, כשהלכו מחורב לקדש ברנע, גם דרך הר שעיר וגם דרך הר האמורי?
  2. ועוד: בדברים א6-7 כתוב: "ה' אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור: 'רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו לכם, ובואו הר האמורי ואל כל שכניו, בערבה בהר ובשפילה ובנגב, ובחוף הים; ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול נהר פרת", כלומר: הר האמורי הוא היעד הסופי של המסע, ולכן זה לא הגיוני להגיד שהם הגיעו לקדש ברנע "דרך הר האמורי", כאילו שהר האמורי הוא רק תחנת-ביניים!
  3. ועוד: בפסוקים הבאים (דברים א20-21) כתוב: "ואומר אליכם: באתם עד הר האמורי, אשר ה' אלהינו נותן לנו. ראה נתן ה' אלהיך לפניך את הארץ; עלה רש, כאשר דיבר ה' אלהי אבותיך לך אל תירא ואל תיחת": כלומר - כשבני ישראל הגיעו לקדש ברנע, הם היו רק בתחתית הר האמורי - הם עוד היו צריכים לעלות כדי לרשת אותו. לכן לא הגיוני להגיד שהם הגיעו לקדש ברנע "דרך הר האמורי" - היה יותר הגיוני להגיד שהם הגיעו לקדש ברנע "אשר למרגלות הר האמורי" או משהו מעין זה.

 

תשובה

לדעתי, פירוש הביטוי "דרך- [אזור]" בלשון התנ"ך שונה מאשר בימינו: כשכתוב שבני ישראל הלכו (למשל) "דרך הר האמורי", אין הכוונה שהם עברו בהר האמורי, אלא שהם הלכו בדרך שנקראת "דרך הר האמורי", שהיא הדרך שמובילה אל הר האמורי.

לפי זה:

  1. הדרך שבני ישראל הלכו בה נקראת גם "דרך הר שעיר" וגם "דרך הר האמורי", כי היא מובילה מהר חורב צפונה, ושני ההרים האלה נמצאים מצפון להר חורב (ע' מפה):
  2. וגם -
  3. בני ישראל הלכו ב"דרך הר האמורי", הדרך המובילה להר האמורי, ואכן הגיעו "עד הר האמורי".

 

פסוקים נוספים

בהמשך פרשת דברים יש פסוקים נוספים שבהם מופיע הביטוי דרך- [אזור]:

 

 

תגובות