ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל טו

1 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר. 2 בן-אדם מה-יהיה עץ-הגפן מכל-עץ הזמורה אשר היה בעצי היער. 3 היקח ממנו עץ לעשות למלאכה אם-יקחו ממנו יתד לתלות עליו כל-כלי. 4 הנה לאש נתן לאכלה את שני קצותיו אכלה האש ותוכו נחר היצלח למלאכה. 5 הנה בהיותו תמים לא יעשה למלאכה אף כי-אש אכלתהו ויחר ונעשה עוד למלאכה.

6 לכן כה אמר אדני יהוה כאשר עץ-הגפן בעץ היער אשר-נתתיו לאש לאכלה כן נתתי את-ישבי ירושלם. 7 ונתתי את-פני בהם מהאש יצאו והאש תאכלם וידעתם כי-אני יהוה בשומי את-פני בהם. 8 ונתתי את-הארץ שממה יען מעלו מעל נאם אדני יהוה.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות