ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים טז

1 מכתם לדוד שמרני אל כי-חסיתי בך.
2 אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל-עליך.
3 לקדושים אשר-בארץ המה ואדירי כל-חפצי-בם.
4 ירבו עצבותם אחר מהרו בל-אסיך נסכיהם מדם ובל-אשא את-שמותם על-שפתי.
5 יהוה מנת-חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.
6 חבלים נפלו-לי בנעמים אף-נחלת שפרה עלי.
7 אברך את-יהוה אשר יעצני אף-לילות יסרוני כליותי.
8 שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל-אמוט.
9 לכן שמח לבי ויגל כבודי אף-בשרי ישכן לבטח.
10 כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת.
11 תודיעני ארח חיים שבע שמחות את-פניך נעמות בימינך נצח.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות