ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כה

1 לדוד אליך יהוה נפשי אשא.
2 אלהי בך בטחתי אל-אבושה אל-יעלצו איבי לי.
3 גם כל-קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם.
4 דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני.
5 הדריכני באמתך ולמדני כי-אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל-היום.
6 זכר-רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה.
7 חטאות נעורי ופשעי אל-תזכר כחסדך זכר-לי-אתה למען טובך יהוה.
8 טוב-וישר יהוה על-כן יורה חטאים בדרך.
9 ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו.
10 כל-ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו.
11 למען-שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב-הוא.
12 מי-זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר.
13 נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ.
14 סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם.
15 עיני תמיד אל-יהוה כי הוא-יוציא מרשת רגלי.
16 פנה-אלי וחנני כי-יחיד ועני אני.
17 צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני.
18 ראה עניי ועמלי ושא לכל-חטאותי.
19 ראה-אויבי כי-רבו ושנאת חמס שנאוני.
20 שמרה נפשי והצילני אל-אבוש כי-חסיתי בך.
21 תם-וישר יצרוני כי קויתיך.
22 פדה אלהים את-ישראל מכל צרותיו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות