ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כח

1 לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני ונמשלתי עם-יורדי בור.
2 שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל-דביר קדשך.
3 אל-תמשכני עם-רשעים ועם-פעלי און דברי שלום עם-רעיהם ורעה בלבבם.
4 תן-להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם.
5 כי לא יבינו אל-פעלת יהוה ואל-מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם.
6 ברוך יהוה כי-שמע קול תחנוני.
7 יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו.
8 יהוה עז-למו ומעוז ישועות משיחו הוא.
9 הושיעה את-עמך וברך את-נחלתך ורעם ונשאם עד-העולם.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות