ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לח

1 מזמור לדוד להזכיר.
2 יהוה אל-בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני.
3 כי-חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך.
4 אין-מתם בבשרי מפני זעמך אין-שלום בעצמי מפני חטאתי.
5 כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני.
6 הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי.
7 נעויתי שחתי עד-מאד כל-היום קדר הלכתי.
8 כי-כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי.
9 נפוגותי ונדכיתי עד-מאד שאגתי מנהמת לבי.
10 אדני נגדך כל-תאותי ואנחתי ממך לא-נסתרה.
11 לבי סחרחר עזבני כחי ואור-עיני גם-הם אין אתי.
12 אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו.
13 וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל-היום יהגו.
14 ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח-פיו.
15 ואהי כאיש אשר לא-שמע ואין בפיו תוכחות.
16 כי-לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי.
17 כי-אמרתי פן-ישמחו-לי במוט רגלי עלי הגדילו.
18 כי-אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד.
19 כי-עוני אגיד אדאג מחטאתי.
20 ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר.
21 ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי-טוב.
22 אל-תעזבני יהוה אלהי אל-תרחק ממני.
23 חושה לעזרתי אדני תשועתי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות