ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים ס

1 למנצח על-שושן עדות מכתם לדוד ללמד.
2 בהצותו את ארם נהרים ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח שנים עשר אלף.
3 אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו.
4 הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי-מטה.
5 הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה.
6 נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה.
7 למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו.
8 אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד.
9 לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי.
10 מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי.
11 מי יבלני עיר מצור מי נחני עד-אדום.
12 הלא-אתה אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאותינו.
13 הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם.
14 באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות