ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים סג

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה.
2 אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ-ציה ועיף בלי-מים.
3 כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך.
4 כי-טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך.
5 כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי.
6 כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל-פי.
7 אם-זכרתיך על-יצועי באשמרות אהגה-בך.
8 כי-היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן.
9 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך.
10 והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ.
11 יגירהו על-ידי-חרב מנת שעלים יהיו.
12 והמלך ישמח באלהים יתהלל כל-הנשבע בו כי יסכר פי דוברי-שקר.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות