ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים סה

1 למנצח מזמור לדוד שיר.
2 לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם-נדר.
3 שמע תפלה עדיך כל-בשר יבאו.
4 דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם.
5 אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך.
6 נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל-קצוי-ארץ וים רחקים.
7 מכין הרים בכחו נאזר בגבורה.
8 משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים.
9 וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי-בקר וערב תרנין.
10 פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי-כן תכינה.
11 תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך.
12 עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן.
13 ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה.
14 לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו-בר יתרועעו אף-ישירו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות