ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים סו

1 למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל-הארץ.
2 זמרו כבוד-שמו שימו כבוד תהלתו.
3 אמרו לאלהים מה-נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך.
4 כל-הארץ ישתחוו לך ויזמרו-לך יזמרו שמך סלה.
5 לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על-בני אדם.
6 הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה-בו.
7 משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל-ירימו למו סלה.
8 ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו.
9 השם נפשנו בחיים ולא-נתן למוט רגלנו.
10 כי-בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף-כסף.
11 הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו.
12 הרכבת אנוש לראשנו באנו-באש ובמים ותוציאנו לרויה.
13 אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי.
14 אשר-פצו שפתי ודבר-פי בצר-לי.
15 עלות מחים אעלה-לך עם-קטרת אילים אעשה בקר עם-עתודים סלה.
16 לכו-שמעו ואספרה כל-יראי אלהים אשר עשה לנפשי.
17 אליו פי-קראתי ורומם תחת לשוני.
18 און אם-ראיתי בלבי לא ישמע אדני.
19 אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי.
20 ברוך אלהים אשר לא-הסיר תפלתי וחסדו מאתי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות