ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פז

1 לבני-קרח מזמור שיר יסודתו בהררי-קדש.
2 אהב יהוה שערי ציון מכל משכנות יעקב.
3 נכבדות מדבר בך עיר האלהים סלה.
4 אזכיר רהב ובבל לידעי הנה פלשת וצור עם-כוש זה ילד-שם.
5 ולציון יאמר איש ואיש ילד-בה והוא יכוננה עליון.
6 יהוה יספר בכתוב עמים זה ילד-שם סלה.
7 ושרים כחללים כל-מעיני בך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות