ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קטז

1 אהבתי כי-ישמע יהוה את-קולי תחנוני.
2 כי-הטה אזנו לי ובימי אקרא.
3 אפפוני חבלי-מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא.
4 ובשם-יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי.
5 חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם.
6 שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע.
7 שובי נפשי למנוחיכי כי-יהוה גמל עליכי.
8 כי חלצת נפשי ממות את-עיני מן-דמעה את-רגלי מדחי.
9 אתהלך לפני יהוה בארצות החיים.
10 האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד.
11 אני אמרתי בחפזי כל-האדם כזב.
12 מה-אשיב ליהוה כל-תגמולוהי עלי.
13 כוס-ישועות אשא ובשם יהוה אקרא.
14 נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו.
15 יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו.
16 אנה יהוה כי-אני עבדך אני-עבדך בן-אמתך פתחת למוסרי.
17 לך-אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא.
18 נדרי ליהוה אשלם נגדה-נא לכל-עמו.
19 בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות