ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמב

1 משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה.
2 קולי אל-יהוה אזעק קולי אל-יהוה אתחנן.
3 אשפך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד.
4 בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח-זו אהלך טמנו פח לי.
5 הביט ימין וראה ואין-לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי.
6 זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים.
7 הקשיבה אל-רנתי כי-דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני.
8 הוציאה ממסגר נפשי להודות את-שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות