ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים קמט

1 הללו יה שירו ליהוה שיר חדש תהלתו בקהל חסידים.
2 ישמח ישראל בעשיו בני-ציון יגילו במלכם.
3 יהללו שמו במחול בתף וכנור יזמרו-לו.
4 כי-רוצה יהוה בעמו יפאר ענוים בישועה.
5 יעלזו חסידים בכבוד ירננו על-משכבותם.
6 רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.
7 לעשות נקמה בגוים תוכחת בל-אמים.
8 לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל.
9 לעשות בהם משפט כתוב הדר הוא לכל-חסידיו הללו-יה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות