ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


שיר השירים ג

1 על-משכבי בלילות בקשתי את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו. 2 אקומה נא ואסובבה בעיר בשוקים וברחבות אבקשה את שאהבה נפשי בקשתיו ולא מצאתיו. 3 מצאוני השמרים הסבבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם. 4 כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד-שהביאתיו אל-בית אמי ואל-חדר הורתי. 5 השבעתי אתכם בנות ירושלם בצבאות או באילות השדה אם-תעירו ואם-תעוררו את-האהבה עד שתחפץ.

6 מי זאת עלה מן-המדבר כתימרות עשן מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. 7 הנה מטתו שלשלמה ששים גברים סביב לה מגברי ישראל. 8 כלם אחזי חרב מלמדי מלחמה איש חרבו על-ירכו מפחד בלילות.

9 אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. 10 עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלם. 11 צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה-לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו.

ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


תוספות ותגובות