ראשי > תנ''ך > קהלת >


קהלת ד

1 ושבתי אני ואראה את-כל-העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם. 2 ושבח אני את-המתים שכבר מתו מן-החיים אשר המה חיים עדנה. 3 וטוב משניהם את אשר-עדן לא היה אשר לא-ראה את-המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. 4 וראיתי אני את-כל-עמל ואת כל-כשרון המעשה כי היא קנאת-איש מרעהו גם-זה הבל ורעות רוח. 5 הכסיל חבק את-ידיו ואכל את-בשרו. 6 טוב מלא כף נחת ממלא חפנים עמל ורעות רוח. 7 ושבתי אני ואראה הבל תחת השמש. 8 יש אחד ואין שני גם בן ואח אין-לו ואין קץ לכל-עמלו גם-עיניו לא-תשבע עשר ולמי אני עמל ומחסר את-נפשי מטובה גם-זה הבל וענין רע הוא. 9 טובים השנים מן-האחד אשר יש-להם שכר טוב בעמלם. 10 כי אם-יפלו האחד יקים את-חברו ואילו האחד שיפול ואין שני להקימו. 11 גם אם-ישכבו שנים וחם להם ולאחד איך יחם. 12 ואם-יתקפו האחד השנים יעמדו נגדו והחוט המשלש לא במהרה ינתק. 13 טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל אשר לא-ידע להזהר עוד. 14 כי-מבית הסורים יצא למלך כי גם במלכותו נולד רש. 15 ראיתי את-כל-החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמד תחתיו. 16 אין-קץ לכל-העם לכל אשר-היה לפניהם גם האחרונים לא ישמחו-בו כי-גם-זה הבל ורעיון רוח. 17 שמר רגליך כאשר תלך אל-בית האלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי-אינם יודעים לעשות רע.

ראשי > תנ''ך > קהלת >


תוספות ותגובות