חשיבות ההקשבה בשיעורים

קוד: חשיבות ההקשבה בשיעורים בתנ"ך

סוג: טעם

מאת: אראל

אל: כפית ה'תשס' אב

בפרשת כי-תבוא מסתיים הנאום הארוך של משה רבנו ע"ה. הנאום משתרע ע"פ 22 פרקים -- מפרק ה עד פרק כ"ו. בסופו אומר משה (דברים כו 16): " היום הזה ה' א-לוהיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים; ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך.

את ה' האמרת היום : להיות לך לאלוהים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, ולשמוע בקולו.

וה' האמירך היום : להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך, ולשמור כל מצוותיו, ולתיתך עליון על כל הגויים אשר עשה, לתהילה ולשם ולתפארת; ולהיותך עם קדוש לה' אלוהיך כאשר דיבר."

יש כמה פירושים לפועל "האמיר", למשל:

לפי כל הפירושים יש כאן שבח גדול לעם ישראל. לא ברור: על מה זכו ישראל לשבח הזה? במעמד הר-סיני הם אמרו "נעשה ונשמע", אבל כאן הם לא עשו כלום -- אז למה מרע"ה אומר להם "את ה' האמרת היום"?

ההסבר הכי פשוט שמצאתי הוא, שבנ"י פשוט הקשיבו לנאום של משה. הכתוב לא מספר איך בדיוק משה נאם את הנאום שלו, אבל אפשר לדמיין -- בנ"י עומדים במדבר, במשך כמה שעות (22 פרקים!), שותקים ומקשיבים לדברים של משה. זה בוודאי לא היה קל. כנראה שמשה רבנו, בזמן שנאם את הנאום הארוך שלו, הסתכל על בני ישראל וראה שהם מקשיבים לדבריו ומתרכזים בהם, ובכך הם נותנים כבוד לתורה וגם נותנים כבוד לקב"ה. ולכן בסוף הנאום הוא החליט לשבח אותם, ואמר להם: " את ה' האמרת היום להיות לך לא-להים... ולשמוע בקולו": בכך שהקשבתם לנאום הארוך שלי ולא הפרעתם – הראיתם שאתם מכבדים את התורה, ובכך גם מכבדים את ה' שנתן את התורה ומוכנים לשמוע בקולו. ולכן גם ה' יכבד אתכם -- " וה' האמירך היום: להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך... ולהיותך עם קדוש לה' אלוהיך כאשר דיבר."

"גם מפריע בשיעור – אח הוא לבעל משחית" (אלחנן לוטוק, בהקדמה לשיעור נח"ת).

תגובות