> ' >' > >

,

: : 15 "

: 1

:

:

' :

15: " , "

?

1. , . ', ' -

2. , 14: "אָתּ שׁ יִ". , . " - , " ( ).   , .    8-9: "שׁבּ ' בּוֹ וּוֹ זּוֹ! תּ וֹ יִ, יִשׁתּוּ תּוֹשׁ שׁ תּ בּוֹ.   כּ וּ ', וּבּ יִשׁתּוּ בּוֹ שׁ" ( ) 2: " כּפּ כּ אַשׁ וֹ " ().

, ?   - , -. , : " " ( , . ) 10: "וֹ דּ שׁ בּתּוֹ" () - (" ).

3. - , - .  " , :  - , " (").  : " - . -- , , ",  11: "וּוּ נּוּ וֹ יּוֹ וּ וּ ' דּ תּשׁ בּ וּ שׁ כּ וֹוּ וֹ" ().