מבנה ויקרא כה

קוד: מבנה ויקרא כה בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

ויקרא פרק כה מתחלק לשני חצאים; הנושא המקשר ביניהם הוא השייכות של האדם והאדמה לה', והחובה למנוע את שיעבודם לבשר ודם:
ראו גם:

תגובות