לא לקלל אחד מישראל בין איש ובין אישה

תוספות ותגובות