שלא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל

תוספות ותגובות