הלוואה ושכירת חפצים

מאת: אראל

קוד: הלוואה ושכירת חפצים

תגובה ל: הלוואות שנכתבה ב21:26:32  26.01.2005


אני נותן למישהו רכוש כלשהו למשך שנה, תמורת כסף. מתי זה מותר ומתי זה אסור?

התשובה הפשוטה היא, שזה תלוי בסוג הרכוש: אם זה כסף או אוכל - זה אסור כי זו הלוואה בריבית; אם זה חפץ אחר - זה מותר כי זו השכרה (כפי שהוסבר במאמר " הלוואה בריבית לעומת השכרה ") .

אך לענ"ד, התשובה הכללית יותר היא, שהדבר תלוי במידת האחריות שמקבל-החפץ נושא בה (ע"ע 4 רמות של אחריות על רכוש הזולת ):

חפץ נייד ("מטלטלין")

חפץ לא נייד ("מקרקעין")

כל הדברים האלה נכונים רק עבור חפצים מיטלטלים. עבור נדל"ן (קרקעות או דברים שמחוברים לקרקע), ההסתברות לאבדן באונס או לירידת הערך היא נמוכה ביותר, וגם דיני האחריות הם שונים (ע' רמב"ם, הלכות שכירות פרק ב ). לכן, אם הרכוש הוא נדל"ן, הרי זה כאילו המקבל קיבל אותו בתנאים של שכירות; ולכן ייתכן שבכל מקרה מותר לקחת דמי שכירות.

ע"ע הלוואה והשאלת חפצים .

השכרת כסף

ה:יז. " אסור להשכיר את הדינרין, שאין זה דומה למשכיר את הכלי:  שהכלי חוזר בעצמו; וזה מוציא אלו ומביא דינרין אחרות, ונמצא זה אבק ריבית " - למה אבק ריבית ולא ריבית ממש? ע"פ המפרשים, הסיבה היא שהמשכיר מקבל אחריות למקרי אונס; לא ברור לי לאיזה מקרים בדיוק הכוונה - הרי הדינרים ממילא לא יישארו אצל הלווה!

השכרה עם פיצוי על פחת

ידוע שמותר למשכיר להתנות עם השוכר, שיהיה חייב באונס וב"מתה מחמת מלאכה". האם מותר לו להתנות שיהיה חייב גם על הפחת? (למשל, הוא משכיר לו רכב לשנה, ומתנה שבסוף השנה השוכר יצטרך לשלם, בנוסף לדמי השכירות, גם את הירידה בערך הרכב, על-פי מחירון לוי יצחק). אם זה אסור - מה ההבדל בין זה לבין עסקת שכירות כלשהי, שבה קובעים שכר קבוע אבל גבוה הרבה יותר מהפחת הגדול ביותר האפשרי? ואם זה מותר - מה ההבדל בין זה לבין הלוואת "פירות בפירות" שאסורה? והרי כאן לכאורה מצבו של השוכר גרוע יותר - הוא צריך גם להחזיר "פירות" תמורת "פירות", וגם לשלם דמי-שכירות!

תגובות