הלכות ביאת המקדש

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות ביאת המקדש

 

מצוות וטעמים

 1. מצוות הכהנים לקדש ידים ורגלים בשעת העבודה
 2. מצוות שילוח טמאים חוץ למחנה שכינה
 3. לא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים
 4. לא ייכנס בעל מום בהיכל כולו
 5. לא יעבוד כוהן בעל מום במקדש
 6. לא להיכנס שתוי יין למקדש וכן שלא יורה שתוי
 7. לא יעבוד זר במקדש
 8. לא יעבוד כוהן טמא
 9. לא ישמש כוהן טבול יום עד שיעריב שמשו
 10. לא ייכנס טמא בבית המקדש
 11. לא ייכנס טמא להר הבית (למחנה לויה)
 12. לא יעבוד כוהן בעל מום עובר
 13. לא יכנסו הכוהנים למקדש מגודלי שיער
 14. לא יכנסו הכוהנים למקדש קרועי בגדים
 15. לא יצאו הכוהנים מן המקדש בשעות העבודה

מאמרים, דיונים וקישורים

 1. הלכות ביאת המקדש / מכון ממרא

תוספות ותגובות