הלכות ביכורים

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות ביכורים

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות פדיון בכור אדם
  2. מצוות פדיון פטר חמור
  3. מצוות עריפת פטר חמור אם לא רצה לפדותו
  4. מצוות הבאת ביכורים למקדש
  5. לקרות על הביכורים ככתוב
  6. מצוות הפרשת חלה
  7. לתת זרוע ולחיים וקיבה לכוהן
  8. לתת לכוהן ראשית הגז
  9. לא יאכל כוהן ביכורים קודם הנחתם בעזרה

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות ביכורים / מכון ממרא

תוספות ותגובות