הלכות גזילה ואבדה

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: הלכות גזילה ואבדה

 

מצוות וטעמים

  1. מצוות השבת הגזל
  2. להשיב אבידה לישראל
  3. לא לגזול
  4. לא לעשוק
  5. לא לחמוד
  6. לא להתאוות לממון חברו
  7. לא להעלים עיניו מאבידה

מאמרים, דיונים וקישורים

  1. הלכות גזילה ואבדה / מכון ממרא

תוספות ותגובות