ספר נזיקין

מאת: רמב"ם

אל: י"ד חזקה

קוד: ספר נזיקין

 
 1. הלכות נזקי ממון
  מצוות בית דין לדון בנזקי בהמה מצוות בית דין לדון בנזקי הבור
  מצוות בית דין לדון בנזקי הבער, שן ורגל מצוות בית דין לדון בנזקי אש
 2. הלכות גניבה
  מצוות צידוק המאזניים והמשקלים והמידות מצוות בית דין לדון גנב בתשלומין או במיתה
  לא לגנוב נפש מישראל לא לגנוב שום ממון
  לא להסיג גבול לא להונות במידות
  לא להשהות משקלות ומידות חסרות
 3. הלכות גזילה ואבדה
  מצוות השבת הגזל להשיב אבידה לישראל
  לא לגזול לא לעשוק
  לא לחמוד לא להתאוות לממון חברו
  לא להעלים עיניו מאבידה
 4. הלכות חובל ומזיק
  מצוות דיני קנסות - לענוש את החובל בחבירו כמו שכתוב בתורה
 5. הלכות רוצח ושמירת הנפש
  לא להכשיל תם או עיוור בדרך לערוף ראש העגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא יודעים מי הכהו
  להפריש ערי מקלט לעשות מעקה לגגו
  לפרוק המשא מבהמתו של חברו שנפלה לא להניח בהמת חברו נופלת תחת משאה אלא נעזור לה
  לטעון המשא שנפל מבהמתו של חברו מצוות בית דין לשלוח מכה-נפש בשגגה מעירו ולהושיבו בערי מקלט
  להציל הנרדף בנפשו של הרודף לא להרוג נקי
  לא להרוג מחוייב קודם שיעמוד בדין לא לחוס על הרודף
  לא נקח כופר ממחוייב גלות לפטרו מן הגלות לא נקח כופר להציל ממוות הרוצח
  לא לעמוד על דם רעים לא להניח מכשול
  לא לעבוד ולזרוע בקרקע שערפו בה את העגלה

תוספות ותגובות